small_spare_parts_header

SỬA CHỮA MÁY NÉN
HIỆU SUẤT TỐT NHẤT TRONG SUỐT THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

Các dịch vụ sửa chữa máy nén mà không có sự thỏa hiệp trước với khách hàng: không tiến hành thay thế các bộ phận bên trong máy nén một cách ngẫu nhiên, mà là đánh giá cẩn thận trước và chỉ làm khi cần thiết. Các thành phần chính khác vẫn còn trong tình trạng tốt sẽ được kiểm tra, làm sạch và định vị lại cẩn thận. Các dịch vụ của Green Point áp dụng với tất cả loại máy nén BITZER: từ các máy nén nhỏ gọn đến máy nén trục vít bán kín lớn nhất, từ các loại máy nén trục quay tới máy nén trục vít NH3 lớn nhất

commissioning767x431

Máy nén là trung tâm của sự tươi mát và cung cấp hiệu suất cao nhất trong suốt cuộc đời của nó. Để máy nén có thể đạt tuổi thọ và độ bền cao nhất, dịch vụ Green Point cung cấp sự chăm sóc và chuyên môn đặc biệt:

  • Thay mới, tái chế tạo và sửa chữa đều lưu ý đến các khía cạnh kinh tế, lợi nhuận và bền vững
  • Đầy đủ dịch vụ: kiểm tra và thay mới vô điều kiện tất cả bộ phận bị mòn và thiết bị để đảm bảo an toàn
  • Nâng cấp và cải tiến các máy nén

Chế tạo lại là dùng lại! Tiết kiệm nguyên liệu quý giá và giảm chi phí.