default_key_visual

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG

Tất cả Green Point Chính đều được trang bị để cung cấp dịch vụ sửa chữa máy nén và đồng thời thực hiện các khóa học bồi dưỡng toàn diện và chi tiết về sửa chữa và hỗ trợ máy nén. Kết hợp vào các khóa đào tạo là những môđun liên quan đến chẩn đoán lỗi hệ thống và sự cố lúc máy hoạt động. Các môđun này làm tăng dịch vụ Green Point thành một gói sửa chữa và phòng ngừa toàn diện.

Dates of seminars 2024

Dates:

  • Week 11
  • Week 15
  • Week 42
  • Week 47

Compresseurs à pistons et Rétrofit des systèmes R404A: Durée : 3 +1 (optionell) jours

Compresseurs à vis: Durée : 3 jours

Compresseurs à pistons et Compresseurs à vis: Durée: 5 jours

Sur demande, nous pouvons proposer une session de formation privée avec un maximum de 5 participants.

Plus d'informations et formulaire d'inscription