small_spare_parts_header

KHO HÀNG PHỤ TÙNG GỐC

originalspareparts767x431

Kho hàng dự trữ đầy đủ các loại phụ tùng gốc, do đó mạng lưới Green Point đảm bảo có thể cung cấp dịch vụ tốt và nhanh chóng cho khách hàng.

Để duy trì chất lượng, độ tin cậy và nâng cao tuổi thọ máy, chỉ dùng 100% phụ tùng gốc BITZER trong các trạm dịch vụ và sửa chữa. Chất lượng, độ tin cậy và sự an toàn của các phụ tùng gốc vượt xa các hàng nháy, vì chúng được chế tạo theo các tiêu chuẩn chất lượng cao và được thiết kế để phù hợp với các tiêu chuẩn về kích thước và dung sai áp dụng trong máy nén BITZER.

Chỉ có các xưởng sửa chữa ở Green Point là cam kết áp dụng Hệ Thống Chất Lượng Green Point, bao gồm tất cả bộ phận an toàn và hao mòn.