bannerdesktop

GREEN POINT VISION AND MISSION

When we at BITZER started with the Green Point concept ten years ago already, we had a clear vision of the growing importance of services and after-sales in the Refrigeration, Air Conditioning and Process business segments. In the future, services will be even more important and the portfolio will continue to develop alongside sales of original BITZER spare parts as well as compressor repairs and remanufacturing. BITZER is the leading compressors manufacturer in the world, holding the largest market share in reciprocating and screw compressors in practically each country. As such, BITZER has the responsibility to provide the right services to its customers - locally and with the needed market flexibility. This is why Green Point was created.

Green Point offers state-of-the-art BITZER compressor care and services, close to customers and interacting with local markets. We provide manufacturer’s quality standards when it comes to compressor overhauls, repairs and remanufacturing, ensuring the reliability, performance and durability of the equipment. Green Point workshops use only 100% original BITZER spare parts and refrigeration oil, committing to quality and safety for users, engineers and technicians. Depending on the region, our workshops can also offer a comprehensive stock of available original spares and oil.

วิสัยทัศน์และพันธกิจของ GREEN POINT

เมื่อเราเริ่มที่ BITZER แนวคิด Green Point เรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับความสำคัญในการให้บริการและบริการหลังการขายของเครื่องทำความเย็น เครื่องปรับอากาศ และในส่วนของกระบวนการผลิต ในอนาคตการบริการยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นและเรามุ่งพัฒนาผลงานควบคู่ไปกับการจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่ BITZERแท้ เช่นเดียวกับการซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์และการนำกลับมาผลิตใหม่ BITZER เป็นผู้นำในการผลิตคอมเพรสเซอร์ชั้นนำของโลก ซึ่งถือครองส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในส่วนของเครื่องอัดแบบลูกสูบและแบบสกรูในแต่ละประเทศ ด้วยเหตุนี้ BITZER มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้าในพื้นที่และมีความยืดหยุ่นตามความต้องการของตลาด นี่คือเหตุผลที่ Green Point ก่อกำเนิดขึ้น

Green Point นำเสนอบริการคอมเพรสเซอร์ BITZER ที่ทันสมัย ให้บริการใกล้ชิดกับลูกค้า และมีปฏิสัมพันธ์กับตลาดในพื้นที่ เราได้สร้างมาตรฐานคุณภาพของผู้ผลิตในการปรับปรุง ซ่อมแซมและนำคอมเพรสเซอร์มาผลิตใหม่ ให้มั่นใจได้ถึงความไว้วางใจด้านประสิทธิภาพและความทนทานของอุปกรณ์ ศูนย์บริการ Green Point ใช้อะไหล่และน้ำมันเครื่องทำความเย็นของ BITZER แท้ 100% เรามุ่งมั่นในด้านคุณภาพและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ วิศวกร และช่างเทคนิค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค ในศูนย์บริการของเรามีอะไหล่และน้ำมันของแท้พร้อมให้บริการ

แนวคิด GREEN POINT

เครือข่าย Green Point มุ่งเน้นกิจกรรมซึ่งตอบสนองความต้องการของคุณ การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ BITZER ช่วยให้มั่นใจถึงคุณภาพที่สม่ำเสมอสำหรับการดำเนินการทั้งหมดในศูนย์บริการแต่ละแห่ง ศูนย์บริการ Green Point แต่ละแห่งผสานการเป็นไปของตลาดในพื้นที่รวมเข้ากับวิสัยทัศน์สากลของผู้ผลิตชั้นนำอย่างเช่น BITZER ซึ่งช่วยลดอุปสรรคทางการสื่อสารในแต่ละภูมิภาคและสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความไว้วางใจ Green Point ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจว่าอุปกรณ์ได้รับการบริการในสถานที่ที่เหมาะสม เราให้ความสำคัญในการดูแลคอมเพรสเซอร์ของคุณเป็นอันดับแรก

เครือข่ายบริการ Green Point นำเสนอความเป็นเลิศในการซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์:

  • อะไหล่แท้: ชิ้นส่วนอะไหล่คุณภาพสูงรับประกันประสิทธิภาพและความไว้วางใจสำหรับคอมเพรสเซอร์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น เราใช้เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่แท้เท่านั้นในศูนย์บริการของเรา
  • ความเป็นมืออาชีพ: ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้รับการฝึกฝนและพร้อมด้วยประสบการณ์ไม่เพียงให้บริการที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังต้องการให้แน่ใจว่าความต้องการและความกังวลทั้งหมดของคุณจะได้รับการเอาใจใส่
  • ความเชี่ยวชาญ: พันธมิตรที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ทั้งหมด กลุ่มช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีของเราก้าวทันพัฒนาการล่าสุดของผลิตภัณฑ์ BITZER อย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจาก BITZER อย่างสม่ำเสมอ

v_services street767x431

  • กำลังทรัพยากร: ช่วยให้คุณปรับปรุงและเลือทางเลือกให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ กำลังทรัพยากรที่ Green Point ภูมิใจนำเสนอ ไม่เพียง แต่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี แต่ยังนำเสนอแนวทางแก้ไขด้วยเช่นกัน
  • อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: การคำนึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอเป็นนโยบายที่ BITZER และใช้ใน Green Point ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบาย และการปฏิบัติเป็นแนวทางสำหรับศูนย์บริการทั้งหมด

DATA & FACTS

นิยามของแนวคิด Green Point

2006

Master Green Points

5

จำนวนศูนย์บริการ

60

การซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์

18 ชิ้น ต่อวัน / 365 วันต่อปี

บริการใหม่ล่าสุด

Lift & Shift

ศูนย์บริการ Green Point ใหม่ล่าสุด

Brazil