small_spare_parts_header

ใบรับรองการทดสอบ
และการรับประกันการดำเนินงาน

screen_diagram767x431

Green Point แต่ละรุ่นมีชุดทดสอบโดยเฉพาะ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของคอมเพรสเซอร์หลังจากการซ่อมแซม ประสิทธิภาพในการทดสอบเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบกับความคลาดเคลื่อนกับ BITZER ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพขั้นสุดท้าย เพื่อรับประกันคุณภาพเพิ่มเติม คุณสามารถของรับรายงานการทดสอบโดยละเอียดได้ โดยเป็นการรับรองคุณภาพในการเข้ารับบริการสำหรับคอมเพรสเซอร์ของคุณที่ Green Point