Dịch vụ Green Point

Mạng lưới Green Point chủ yếu để đáp ứng tất cả nguyện vọng của khách hàng. Chúng tôi có hơn 50 trung tâm dịch vụ trên toàn thế giới để đảm bảo cung cấp dịch vụ thích hợp bất kể là khách hàng hiện diện ở đâu. Dịch vụ do các chuyên gia Green Point cung cấp rất là đa dạng, từ kỹ sư đến kỹ thuật, để đáp ứng xứng đáng với lòng tin cậy của khách hàng. Sửa chữa máy nén và đại tu, phụ tùng gốc và dầu chính gốc, dịch vụ thông minh và chủ động - đó là những điểm đặc trưng của Green Point.

Chúng tôi không bao giờ có thỏa hiệp về chất lượng và bắt đầu từ chỗ mà người khác bỏ cuộc

Các dịch vụ sửa chữa máy nén mà không có sự thỏa hiệp trước với khách hàng: không tiến hành thay thế các bộ phận bên trong máy nén một cách ngẫu nhiên, mà là đánh giá cẩn thận trước và chỉ làm khi cần thiết.

Đọc thêm

Kho hàng dự trữ đầy đủ các loại phụ tùng gốc, do đó mạng lưới Green Point đảm bảo có thể cung cấp dịch vụ tốt và nhanh chóng cho khách hàng.

Đọc thêm

ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ BIẾT THÊM VỀ DỊCH VỤ ĐIỂM XANH
Tin tức
07.12.2018

Refcold India 2018, held in Gandhinagar, Gujarat, between November 22nd and 24th , was an innovative exhibition, bringing forward the motto “Leading the ...

Đọc thêm