บริการใหม่

หากมีความต้องการของตลาด ศูนย์บริการ Green Point ให้บริการเพิ่มเติม อาทิ:

  • การบำรุงรักษาแบบป้องกันล่วงหน้า  
  • ความช่วยเหลือในการดำเนินการถึงที่  
  • การประเมินคอมเพรสเซอร์ถึงที่
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการตรวจสอบกฎหมายและการประกันผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์  
  • Lift and Shift (การจัดการเคลื่อนย้ายคอมเพรสเซอร์)  
  • ช่วยเหลือการขนส่งทางทะเล
  • การบำรุงรักษาคอมเพรสเซอร์ของงานด้านปรับอากาศ  

บริการใหม่ ๆ กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เราจะอัพเดทข่าวสารในหน้าเว็บไซต์นี้