การซ่อมแซมคอมเพรสเซอร์
ประสิทธิภาพสูงสุด
ตลอดอายุการใช้งาน

บริการซ่อมคอมเพรสเซอร์ครบวงจร: การเปลี่ยนชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์อย่างรอบคอบ โดยผ่านการประเมินอย่างละเอียดและดำเนินการเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ส่วนประกอบสำคัญอื่น ๆ ที่ยังคงอยู่ในสภาพดีจะได้รับการตรวจสอบ ทำความสะอาดและเปลี่ยนตำแหน่งอย่างระมัดระวัง บริการของ Green Point สามารถใช้ได้กับคอมเพรสเซอร์ BITZER ทุกชนิด: ตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ semi-hermetic ขนาดเล็กไปจนถึงคอมเพรสเซอร์ semi-hermetic screw ขนาดใหญ่ที่สุด จากประเภทลูกสูบชนิดเปิดไปจนถึงคอมเพรสเซอร์แบบสกรู NH3 ขนาดใหญ่ที่สุด

คอมเพรสเซอร์เป็นหัวใจสำคัญของความสดชื่นของอากาศ สร้างเสริมสมรรถนะตลอดอายุการใช้งาน บริการ Green Point ให้ความสำคัญและเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเพิ่มประสิทธิภาพอายุการใช้งานและความทนทานของคอมเพรสเซอร์:

  •  การแลกเปลี่ยนอะไหล่ การนำอะไหล่กลับมาผลิตใหม่ และการซ่อมแซมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับประโยชน์และยั่งยืน  
  •  บริการเต็มรูปแบบครบวงจร: การตรวจสอบและการเปลี่ยนอะไหล่ที่สึกหรอและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก
  •  การอัพเกรดและการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคอมเพรสเซอร์  

การนำอะไหล่กลับมาผลิตใหม่เป็นการรีไซเคิล! ประหยัดวัตถุดิบอันมีค่าและช่วยลดค่าใช้จ่ายของคุณ